0943.47.88.66 - 0976.544.885

Chống thấm trần tường vách, sàn, mái ban công, hố pít thang máy,bể nước,bể cá...