Xí nghiệp, thông tắc cống tại Nguyễn Ngọc Vũ ,hotline 0942596368, thong tac chau rua, thoat san