Thông tắc cống Hoàn kiếm "0976 544885" hút bể phốt hoàn kiếm giá 130.000đ,