Thông tắc bể phốt tại Ba Đình ,xây dựng sửa chữa vệ sinh | nao vet cong ranh,ho ga,cong ngam|