Bơm hút bể phốt tại Tây Hồ + 0976544885+ thông tắc cống, bể phốt, đường thoát vệ sinh